Skip to main content

Stödtjänster

Guldsolbyggen tillhandahåller tjänster för energibalansering till batterilagringsanläggningar. Vi genomför installationer för både privatpersoner och företag. Med vår användarvänliga app kan du smidigt övervaka din avkastning och energiförbrukning i realtid.

Skapa Inkomst från Din Energiinstallation Under perioden 2020-2022 uppnåddes en genomsnittlig inkomst på 3 500 kr per kW, vilket för ett 10 kW batteri innebar en årlig inkomst på ungefär 35 000 kr. År 2023 steg dock inkomsten till imponerande 5 400 kr per kW.

Genom att samarbeta med Guldsolbyggen och Checkwatt säkerställer du att du utnyttjar den mest avancerade tekniken och expertisen för att effektivt hantera och förbättra din energiförbrukning. Guldsolbyggen står vid din sida under hela processen.

Intresserad? Skicka in en kostnadsfri förfrågan så bistår vi med vår expertis.

Vad innebär Stödtjänster?

Stödtjänster är en kritisk funktion inom det svenska elsystemet som syftar till att upprätthålla jämvikten mellan elförbrukning och elproduktion i realtid. Det är avgörande att dessa två faktorer är i harmoni för att förhindra instabilitet och tekniska problem i elnätet. I Sverige är målet att upprätthålla en konstant frekvens på 50 hertz i elnätet.

Sammankopplade batterilager samt andra anpassningsbara energikällor bidrar till nätstabiliteten genom att erbjuda stöd- och balanstjänster, inklusive frekvensreglering såsom FFR, FCR-D upp och FCR-D ned, till nätets reservsystem.

Som deltagare i att stabilisera elnätet med ditt batteri, belönas du som kund med en regelbunden månatlig ersättning.

FAQ

Vad är stödtjänster inom elnätet?

Stödtjänster är en kritisk del av driften av elnätet som syftar till att upprätthålla balansen mellan elförbrukning och elproduktion i realtid. De säkerställer att totala elförbrukningen och elproduktionen ständigt matchar varandra för att undvika instabilitet i nätet. En viktig aspekt av detta är att upprätthålla en stabil frekvens, som i Sverige vanligen är 50 hertz.

Hur bidrar batterilager till balanstjänster?

Batterilager spelar en allt större roll i att erbjuda balanstjänster. De kan snabbt reagera på förändringar i efterfrågan eller produktion av el, vilket bidrar till att upprätthålla nätstabiliteten. Genom att lagra överskottsel och släppa ut den vid behov, hjälper batterilager till att jämna ut ojämnheter och därmed bidra till frekvensregleringen i elnätet.

Vad är frekvensreglering och varför är det viktigt?

Frekvensreglering är en del av balanstjänsterna och innebär att justera elproduktionen eller förbrukningen för att hålla elnätets frekvens stabil. Det är viktigt eftersom även små avvikelser från den normala frekvensen (50 hertz i Sverige) kan orsaka stora problem i elnätet, såsom strömavbrott eller skador på infrastrukturen.

Kan jag som privatperson eller företag bidra till balanstjänster och få ersättning?

Ja, både privatpersoner och företag kan delta i balanstjänster genom att tillhandahålla flexibla energikällor som batterilager. Genom att ansluta ditt batterisystem till nätet kan du hjälpa till att stabilisera elnätet och få ersättning för ditt bidrag. Denna ersättning beror på hur mycket energi du kan tillhandahålla och hur ofta ditt system används för att balansera nätet.

Intresseanmälan