Skip to main content

Smart för elnätet med Flower hub

Med Flower Hub deltar ditt batteri i att stödja elsystemet och samtidigt ger det dig en extra inkomst som batteriägare.

Ett system i balans

Med Flower Hub kopplas ditt batteri upp för att balansera elnätet, vilket samtidigt ökar tillgången på förnybar energi i elsystemet.

Få ersättning

Stötta elsystemet med ditt batterisystem och få betalt samtidigt. Som batteriägare får du en fast månadsersättning som dras direkt från din elhandelsfaktura.

Ett flexibelt elavtal

Vårt elhandelsavtal bygger på timpris utan månadsavgift eller extra påslag. Med timpris får du det aktuella priset som elen handlas för på den nordiska elbörsen.

Få betalt varje månad med Flower Hub

Som batteriägare får du en fast månadsersättning för att ditt batteri bidrar med stödtjänster till elnätet. Ersättningen dras direkt från din elhandelsfaktura.

Långsiktig Ekonomisk Besparing

arje månad som ditt batteri stöttar elnätet får du betalt. Hur mycket du får beror på ditt batteris aktiva effekt. Ersättningen uppdateras kvartalsvis och baseras på ett index av stödtjänstmarknaderna det senaste kvartalet. Den dras direkt från din elhandelsfaktura varje månad.

Ett typiskt hemmabatterisystem med en aktiv effekt på 10 kW genererar 37 200 kr per år.

Under förutsättning att Huawei’s senaste uppdatering till sina växelriktare finns tillgänglig och är installerad på systemet. Annars ligger ersättningen något lägre då systemet inte är tillräckligt snabbt för alla relevanta marknader.

Intresseanmälan Solpaneler med Flower Hub