Skip to main content

Frågor och svar

Nedan finner du dem vanligaste frågorna inom Solceller, installation, garanti och mer.

Allmänt

Varför välja oss?

Med arbetserfarenhet av mer än 1000 installerade solsystem, GuldSol Byggen AB tillhandahåller solpaneler för alla marknader! Sänk dina elkostnader genom att installera en solcellslösning som är skräddarsydd för din fastighet, oavsett om den är liten eller stor.

Växelriktare

Växelriktaren är hjärtat i varje solcellsanläggning och har till uppgift att omvandla den solgenererade
likströmmen till växelström så att den kan användas lokalt eller skickas ut på elnätet.

Utöver omvandling och vidaresändning av överskottsproduktion används växelriktaren för att
kontrollera anläggningen, optimera produktionen samt är delaktig i nätstyrningen.

Växelriktaren bör monteras på en sval och väl ventilerad plats. Beroende på design monteras den sedan
antingen på en vägg eller på en jämn markyta. Källare, garage och pannrum brukar passa väl.

Växelriktarens IP-klassificering anger dennes vattentålighet. En felaktig placering påverkar både
prestanda och livslängd negativt.

Vi på GuldSol Byggen jobbar med flera av dom stora och mest beprövade växelriktaren så har du något
önskemål så säg till.

Solceller

Vid korrekt och regelbundet underhåll håller solcellspaneler väldigt länge. Detta blir även tydligt när
man ser de frivilliga tillverkargarantierna på upp till 30 år.

Vilket underhåll som behövs är olika för varje anläggning. Viktigast är dock att delar som kontakter,
kabelisolering och andra utsatta områden ses över. Utöver detta är det rekommenderat att man gör en
regelbundna kontroller för att upptäcka eventuella externa skador samt att man då rengör speciellt
smutsiga paneler.

Verkningsgrad beräknas allmänt som kvoten mellan utgående och ingående effekt. Utgående effekt kan
maximalt bli så stor som den ingående effekten. Verkningsgraden kan alltså aldrig bli större än 1 (istället
för effekt kan man även ta kvoten mellan ingående och utgående energimängd).
Vid elproduktion med solceller skiljer man på cell-, modul- och systemverkningsgrad.
Vid kommersiell massproduktion fås i dagens läge upp till 20% cellverkningsgrad, beroende på vilken
teknik som används.
Vi på GuldSol Byggen jobbar med flera olika leverantörer av solceller för att hitta det som är det bästa
lösningen för varje installation.

Hur mycket el producerar en villaanläggning per år?

När man pratar om storlekar på solcellsanläggningar pratar man om installerad effekt i kilowatt (kW
eller kWp där p:et står för peak, det markerar att det är maxeffekt vi pratar om). Det är inte relevant att
prata om antal paneler eftersom de kan ha olika mått och effekt, tex så har standardstorleken på
paneler vuxit de senaste åren så en anläggning med några år på nacken kan fler paneler men ändå lägre
total effekt än en ny anläggning med färre paneler.

Den installerade effekten (kW eller kWp) avgör hur många kilowattimmar (kWh) som en anläggning kan
producera varje år. Ett nyckeltal i vårt område är att varje installerad kilowatt (kW) i genomsnitt
producerar mellan 750 och 975 kilowattimmar (kWh) per år beroende på ens förutsättningar, ibland
under perfekta förutsättningar kan det bli upp mot 1000 kWh per år och installerad kW.

De flesta anläggningar som vi installerar åt privatpersoner är från 5 kW och uppåt, vanligast är nånstans
från 8 till 12 kW, ibland upp mot 20 kW. På flerbostadshus och företag installerar vi betydligt större
anläggningar, 10 gånger större är inte ovanligt.
Vanliga storlekar och vanlig årlig energiproduktion:

8 kW (20 paneler a 400 W): 6000-7800 kWh
9,6 kW (24 paneler a 400 W): 7200-9360 kWh
12 kW (30 paneler a 400 W): 9000-11700 kWh

Produkter

Är ni certiferade?

Guldsol byggen AB är en certifierad leverantör av solenergilösningar i Sverige. Företaget är certifierat av både Svenska Solenergiföreningen och Elsäkerhetsverket. Detta innebär att Guldsol byggen har genomgått en noggrann granskning och uppfyller standarder och krav inom solenergisektorn samt elektrisk säkerhet. Kunden kan vara trygg med att Guldsol byggen uppfyller höga kvalitets- och säkerhetsstandarder vid installation och underhåll av solenergilösningar.

Vilken erfarenhet har guldsol byggen av solenergi?

Guldsol byggen har över 10 års erfarenhet av solenergi. Företaget har genomfört ett brett utbud av projekt i olika storlekar och komplexitet, vilket har gett oss en gedigen kunskap och erfarenhet inom branschen.

Vad händer om jag inte använder elen just när solen skiner?

Solcellssystemet är en anläggning som är kopplad till husets elsystem och är även ansluten till det allmänna elnätet. När solcellerna producerar överskottsel, det vill säga mer el än vad som används i hemmet, matas den ut på det allmänna elnätet. Det innebär att om du inte själv förbrukar all den el som dina solceller genererar, kan du sälja överskottselen till din elleverantör.

Genom att sälja överskottsel får du möjlighet att kompensera för dina energikostnader och i vissa fall även tjäna pengar. Detta kan vara särskilt fördelaktigt under perioder när solcellsanläggningen producerar mer elektricitet än vad du förbrukar, till exempel sommartid när solen är starkare och dagarna är längre.

För att kunna sälja överskottsel behöver du ha en avtalad anslutning till det allmänna elnätet, och du behöver även ha en överföringsmätare som mäter den mängd el som matas ut på nätet. Elleverantören kommer sedan att köpa överskottselen från dig till det pris som ni har kommit överens om i avtalet.

Försäljning av överskottsel är en möjlighet att både minska din elkostnad och bidra till en mer hållbar energiförsörjning. Genom att använda solceller för att generera egen el kan du dra nytta av ren och förnybar energi samt minska ditt beroende av traditionella energikällor.

Solcellssystemet är inte bara en ekonomisk fördel utan också en viktig del av hållbarhetssträvanden och övergången till mer hållbara energisystem. Genom att öka användningen av solenergi kan vi minska koldioxidutsläppen och bidra till att skydda miljön och klimatet.

Stödtjänster / Garanti

Har ni olika betalningslösningar?

Vårt företag strävar efter att erbjuda våra kunder olika betalningslösningar för att kunna ge dem flexibilitet och göra det enklare för dem att genomföra sina köp hos oss. Vi förstår att olika kunder har olika preferenser och behov när det kommer till betalning, och därför har vi lagt ner mycket energi på att erbjuda ett brett utbud av betalningsalternativ.

1. Banköverföring
En av de betalningslösningar vi erbjuder är banköverföring. Detta alternativ gör det möjligt för kunderna att överföra pengar direkt från sin bank till vårt konto. Det är en säker och bekväm metod för dem som föredrar att inte använda sig av kortbetalningar eller digitala plånböcker.

2.Faktura
En annan betalningslösning vi har tillgänglig är faktura. Med denna möjlighet kan kunderna betala för sina köp efter att de har mottagit dem. Det ger dem en extra flexibilitet och kan vara särskilt användbart för företag och organisationer som behöver ha en faktura att hantera i sin bokföring.

3. Avbetalning (Cloover)
För dem som föredrar att dela upp betalningen över en längre tid erbjuder vi alternativet avbetalning genom Cloover. Detta gör det möjligt för kunderna att sprida kostnaden av sitt köp över flera månader, vilket kan vara till stor hjälp när man köper större och dyrare produkter eller tjänster.

4. Swish
Slutligen, för enkelhetens skull, erbjuder vi även betalning via Swish. Detta är en populär och smidig betalningsmetod som gör det möjligt för kunderna att betala direkt via sin mobiltelefon. Det är snabbt, säkert och bekvämt för dem som vill undvika att behöva ta fram sitt betalkort eller kontanter.