Skip to main content

Historik

GuldSol Byggen startade 2019 för att vara med och förändra framtid på ett hållbart och kvalitativt sätt mot att få ett mer CO2 neutralt samhälle där vår vision är att hjälpa fler till att bli självförsörjande på energi.

Med en tydlig plan och idé om att växa på ett stabilt sätt för att säkerställa att ha ett välmående företag har GuldSol Byggen växt med både antalet anställda och omsättning per år.

  • 10 års erfarenhet

  • 15 år av energiproduktion

  • Mycket låga fakturabetalningar

Svensk Solenergi

Certiferingar

GuldSol Byggen är bland annat certifierade hos Svensk Solenergi samt som installatör av Flower.

All personal genomgår återkommande olika utbildningar för att ha så stor kunskap som möjligt inom saker som berör solcellsbranschen.

Solcellsinvesteringar är lönsamma då den självproducerade elen används lokalt och överskottet säljs, vilket möjliggör självfinansiering på några år. Vi skräddarsyr anläggningen för bästa möjliga investering.

Vår Vision

Vision är att privatpersoner och företag ska kunna få tillgång till solenergi på ett smidigt, smart och ekonomiskt sätt.

GuldSol Byggen ska vara bland de ledande företagen i Stockholm och Mälardalen. Där vi bidrar vi till en klimatomställning där det blir lättare att leva på förnybar energi. GuldSol Byggens vision är att hjälpa privatpersoner och företag till att kunna få tillgång till solenergi på ett smidigt, smart och ekonomiskt sätt.

GuldSol Byggen ska vara bland de ledande företagen i Stockholm och Mälardalen. Där vi bidrar vi till en klimatomställning där det blir lättare att leva på förnybar energi.

Vi på GuldSol Byggen förstår att varje kunds behov är unikt. Därför erbjuder vi skräddarsydda lösningaroch anpassade lösningar somm är anpassad e för att möta de specifika kraven och önskemålen hos både privatpersoner och företag. Våra förslag är designade för att maximera effektiviteten och optimera din energiproduktion.

Vi tror på fullständig transparens när det gäller prissättning. Alla våra priser inkluderar kostnaden för installation. Det innebär inga oväntade utgifter eller dolda avgifter – bara ärlig och rättvis prissättning!