Teckna Serviceavtal

Vi tar ansvaret och utför service och reparation.

Har du tecknat vårt serviceavtal överlåter du en del av ditt ansvar på oss för övervakning, service och reparation av ditt solcellssystem. 

Vi kan såklart även anpassa servis paketen till just eran anläggnings behov och förutsättningar.  kontakta oss så hjälper vi er direkt med ett sådant paket nedanför hittar ni våra BAS paket för sevice avtalen för olika storlekar av anläggingar. 

Bas

från 495 kronor/månad *

Digital support
• Digital övervakning av din
solcellsanläggning med

felavhjälpning och support via telefon
• Digital övervakning av

produktionsnivåer
• Analys av eventuella felkoder
• Teknisk support via telefon
• Uppdatering av mjukvara vid behov
• Rabatterat timpris vid felavhjälpning

och servicebesök
Komfort

från 795 kronor/månad *

Digital support och service på plats
• Allt i Bas-paketet
• Feldiagnos och felavhjälpning på

plats upp till två gånger om året.

Premium

från 1 595 kronor/månad *

Digital support och regelbundna platsbesök
• Allt i Komfort-paketet
• Regelbundna platsbesök (med max 18 månaders intervall)

Känn tryggheten i att veta att allting fungerar optimalt.

Med vårt serviceavtal ser vi till att ditt solcellssystem fungerar som det ska. Händer något med utrustning eller installation kommer en av våra tekniker att åtgärda felet. För att du som innehavare av ett solcellssystem ska känna dig trygg erbjuder Guld Sol Byggen AB våra kunder ett serviceavtal där vi tar vi hand om service, reparationer, garantiärenden och besiktning. Allt för att du som fastighetsägare ska känna trygghet med att vi som behörigt installatörsföretag övervakar ditt solcellssystem och åtgärdar de fel och brister som uppstår. Med något av våra serviceavtal säkerställer du att ditt solcellssystem fungerar optimalt och bidrar till lönsamhet och fortsatt sänkta elkostnader med minimalt driftstopp.

Det här ingår i vårt serviceavtal.

  • Besiktning

För alla kunder som köpt ett nyckelfärdigt solcellssystem av oss ingår besiktning det första året.

För de kunder som efter år 1, tecknar ett serviceavtal med oss gör vi endast en besiktning om önskemål finns eller om tveksamheter råder. Annars gäller att vi inom ramen för serviceavtalet besiktigar kundens solcellssystem vartannat år. 

  • Övervakning

Vi övervakar ditt solcellssystem och larmar vid eventuella fel eller driftstopp.

  • Garantiärenden

Om det uppstår ett fel på ditt solcellssystem tar vi hand om det. Vi ser till att en av våra tekniker informerar dig om status och när felet är åtgärdat. Om ditt solcellssystem slutar att producera till följd av skada eller trasig utrustning är det ett fel som vi hanterar omgående. Andra mindre fel planerar vi in för åtgärd inom 3-4 veckor.

Ofta handlar det om garantiärenden som kräver planering av logistik och arbete på plats med byggställning, fallskydd samt arbete på hög höjd. Med vårt serviceavtal står vi för all arbetskostnad vid garantiärenden och alla kontakter med leverantörer.

  • Rådgivning

Som innehavare av ett solcellssystem dyker frågor och funderingar upp. Det kan då vara skönt att kunna vända sig till en partner för råd, information och stöd. Med ett serviceavtal kan du alltid kontakta oss för svar.

  • Försäkringsärenden

Ibland händer saker man som innehavare inte kan råda över. Skador uppstår och ett försäkringsbolag måste hantera ditt ärende. Då kan det vara bra att få stöd från oss beträffande frågor och svar kring produkter, installation och montage. Med ett serviceavtal är vi ditt stöd på vägen och hjälper dig med det som rör ditt solcellssystem, installation och montage.

*Övervakning *Garantiärenden *Rådgivning *Försäkringsärenden *Besiktning

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska starkströms- anläggningar och elektriska anordningar; beslutade den 31 januari 2008. Med stöd av 1 kap. 2 § förordningen (1957:601) om elektriska stark-strömsanläggningar meddelar Elsäkerhetsverket följande föreskrifter och beslutar följande allmänna råd.

2 § Enligt 12 kap. 3 § förordningen (1957:601) om elektriska stark-strömsanläggningar ska innehavaren av en starkströmsanläggning fortlöpande kontrollera anläggningens säkerhet. Beträffande de anläggningar som anges i 5 och 6 §§ ska i denna kontroll ingå en särskild kontroll med bestämda tidsintervall. Kontrollen ska vara anpassad till anläggningens beskaffenhet, ålder, omgivande miljö och användning. 3 § Genom kontroll enligt 2 § ska anläggningens innehavare försäkra sig om att anläggningen uppfyller gällande bestämmelser.

Ibland händer saker man som innehavare inte kan råda över. Skador uppstår och ett försäkringsbolag måste hantera ditt ärende. Då kan det vara bra att få stöd från oss beträffande frågor och svar kring produkter, installation och montage. Med ett serviceavtal är vi ditt stöd på vägen och hjälper dig med det som rör ditt solcellssystem, installation och montage.

Enligt föreskrifter och allmänna råd från Elsäkerhetsverket