Solcells info

INSTALLERA SOLCELLER OCH SLIPP ORON FÖR ELPRISER

Trodde du att du visste allt om hur solenergi för hemmabruk fungerar? Tänk om. På bara några år har det mesta förändrats, och det finns pengar att tjäna.

När de första solpanelerna kom ut på marknaden handlade principen om att värma vatten till en stor ackumulatortank. Varmvattnet i tanken försåg sedan det egna huset med värme i elementen och varmvatten i kranarna. Detta system kallas för solvärme eller termisk solenergi. Problemet med systemet var att tusentals villor runt om i landet samlade på sig massor av värme under sommaren – en årstid då vi inte behöver värma upp våra hus. Värmen gick sedan till spillo eftersom den inte gick att spara till den betydligt kallare vintersäsongen. Solvärmesystemen blev därför ganska kortlivade på den svenska marknaden.

LIKA MÅNGA SOLTIMMAR SOM CENTRALEUROPA

I dag har systemen vidareutvecklats och nu är det istället solel som gäller. Samtidigt har det också blivit dags att avliva myten om det kalla och mörka Sverige. Vi har faktiskt lika många soltimmar som villaägarna nere i Centraleuropa. Och med solel öppnar sig helt nya möjligheter upp för villaägaren. Utåt sett ser det mesta ut som tidigare. Solel kräver fortfarande solpaneler på taket, men istället för att värma vatten producerar de elektricitet som kan användas direkt i den egna villan. Överskottet som inte används i hemmet kan skickas vidare ut på elnätet där elektriciteten köps upp av elnätsägare, för att användas av grannar eller andra elkonsumenter. Systemet kräver inte heller någon platskrävande ackumulatortank med pumpstyrning.

BRA INVESTERING

Med solel i hemmet blir du alltså din egen och kvarterets elproducent. Elektriciteten du producerar är både bättre för miljön jämfört många andra alternativ som brunkol och kärn- kraftverken med dess farliga avfall. Men det är också en bra investering. Cirka 50- 70% behålls i huset som “mindre köpt el” och den resterande delen säljs ut på nätet. Olika elnätsägare har olika villkor kring hur stor ersättningen du får, men oftast är den mellan 10 och 50 öre per kWh. Solel är självklart beroende av vädret, men ger oftast ett betydande tillskott oavsett vilken uppvärmning du redan har. Och du slipper oroa dig för ett stigande elpris.

LÄGRE INSTALLATIONSKOSTNADER

Tyskland och Danmark är de europeiska länder som varit först ute med system för solel, tack vare dyra elpriser på inhemska marknader. Här är det vanligt att villorna producerar egen el med hjälp av solpaneler på taket och säljer överskottet till elnätsägare. I takt med att Danmark och Tyskland har drivit på utvecklingen har produktionen av solelsystem också rationaliserats. Kostnaden för att installera ett system är i dag en helt annan än bara för några år sedan.

Nu anser även regeringen att Sverige behöver mer energi från solen, och därför finns det olika stöd till dig som vill satsa. Regeringen avsätter en summa pengar för investeringsstöd till solceller. Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker. Energimyndigheten har ansvaret att fördela pengarna till länsstyrelserna i landet, där stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem.

Stödnivån från och med den 1 januari 2018 är maximalt 30 procent till företag och privatpersoner. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna.

SKATTEREDUKTION

Du kan även få skattereduktion för överskottsel som matas in på elnätet. Reduktionen du som elproducent har möjlighet att få är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet. Skattereduktionen får man genom inkomstdeklarationen en gång om året. Mer information om vilka regler och avtal som gäller hittar du på Skatteverkets och Energimyndighetens webbplatser.

SOLEL OCH VÄRMEPUMP

Tillsammans med en värmepump får du på årsbasis maximal utdelning av ditt solcellspaket. Många gånger halveras värmepumpens energiåtgång när du kompletterar med solceller. Pay-off tiden är vanligen nio till 10 år, efter bidrag. Den förväntade livslängden på systemet är uppskattningsvis 30-35 år.

Solceller på villa, lantbruk och fastighet
Guld Sol Byggen AB erbjuder helhetslösningar inom solceller, alltid med högsta kvalitet och trygga garantier. Våra solpaneler kommer från marknadsledande aktörer med branschledande effektgarantier och vår egen installationsgaranti på hela 10 år! Naturligtvis erbjuder vi också full kundsupport på samtliga solcellsanläggningar vi sätter i drift. Tillsammans sänker vi dina driftskostnader, ökar värdet på din fastighet och gör en viktig insats för miljön.

Statligt bidrag för er BRF

Företag har möjlighet att söka ett statligt bidrag (investeringsstöd) på 20 % exklusive moms. För en BRF är bidraget 20 % inklusive moms. Ansökan skickas till länsstyrelsen i ditt län. Regeringen har aviserat fortsatta satsningar på solceller.

Ökat fastighetsvärde på villa

Att installera solceller på ett hus är en framtidsinvestering som i de flesta fall ökar värdet på din fastighet och dessutom sänker dina driftskostnader. Värdeskillnaden med eller utan solceller varierar beroende på var i landet du bor

Avkastning & lån för lantbruk

Vi på GuldSol Byggen AB kan snabbt konstatera att intresset för solceller har ökat lavinartat under de senaste åren. Samtidigt finns det fortfarande många som ställer sig frågan om vi har tillräckligt med sol i Sverige för att solenergi ska vara lönsamt. På grund av våra långa och ljusa sommardagar, våra effektiva solpaneler och möjligheten att sälja producerat elöverskott så är svaret på den frågan ett rungande: JA! Att installera solceller i Sverige lönar sig verkligen!

Vi har tillräckligt med sol i Sverige för att solenergi ska löna sig

Vi på GuldSol Byggen AB kan snabbt konstatera att intresset för solceller har ökat lavinartat under de senaste åren. Samtidigt finns det fortfarande många som ställer sig frågan om vi har tillräckligt med sol i Sverige för att solenergi ska vara lönsamt. På grund av våra långa och ljusa sommardagar, våra effektiva solpaneler och möjligheten att sälja producerat elöverskott så är svaret på den frågan ett rungande: JA! Att installera solceller i Sverige lönar sig verkligen!

Lika många soltimmar som världsettan

Sveriges långa mörka vintrar kompenseras av att vi har långa ljusa dagar under vår, sommar och höst. Faktum är att södra Sverige under ett år har ungefär samma solstrålning som norra Tyskland, det land i världen som har flest installerade solceller per invånare.

Även när solen gått i moln

Dagens effektiva solpaneler producerar el även under molniga dagar, ja faktiskt även när de är täckta av frost eller ett lätt snötäcke. Visserligen med reducerad effekt men med rätt paneler och rätt placering kan solenergi definitivt göra underverk för din elräkning oavsett var i landet du bor.

Sälj ditt överskott

De allra flesta som installerar solceller får ett överskott av el under den del av året då solelproduktionen är hög och den egna förbrukningen låg. Överskottet säljer du enkelt tillbaka till ditt elbolag och pengarna du tjänar kan du sedan använda för att köpa el under årets mörkaste månader.

Lönsamt i längden

Mycket tyder på att elpriserna kommer att stiga framöver. Med en egen anläggning från Guld Sol Byggen AB sänker du ditt årsbehov av köpt el drastiskt, vilket gör dig mindre känslig för prishöjningar. Nedan ser du en exempelberäkning för en investering i solceller. Siffrorna varierar något – bland annat beroende av hur investeringsstödet ser ut, möjligheten till bidrag, var i landet du bor och vilka paneler du väljer – men en satsning på solceller lönar sig alltid på lång sikt.

  •  20% solcellsbidrag
  •  9% ROT-avdrag
  • 10% avkastning
  •  10år återbetalningstid

Hur mycket ökar värdet på huset om man installerar solceller?

Något som många funderar över är hur mycket värdet ökar på huset om man installerar solceller, och nu finns svaret!

En färsk studie från Sveriges Lantbruksuniversitet och Vattenfall har undersökt hur solceller påverkar värdet på ett hus. Studienundersökte 8000 hem med solceller och 50000 bostäder utan solceller som alla såldes mellan 2012 och 2018, och tog även hänsyn till tomstorlek, boyta, antal rum, byggnadsår och flera andra miljö- och socioekonomiska faktorer. Syftet var att jämföra priser på hus med och utan solceller. Slutsatsen är att solceller ökar värdet på huset med 14% mer än vad kostnaden för solcellerna.

Alltså; för varje hundralapp man investerar i solceller på sitt hustak ökar värdet på huset med 114 kronor. Att investera i solceller framstår mer och mer som en no-brainer.

Solcellerna ger lägre boendekostnader genom att minska elräkningen i 25 år eller längre, så det är egentligen ganska logiskt att det ökar värdet på huset.

En undersökning från bostadssajten Zillow i USA kom fram till att husvärdet ökade mellan 2,7% och 5,4% efter att man installerat solceller. Motsvarande data för Tyskland talar om en ökning på 7% av fastighetens värde. Allt detta har varit känt bland fastighetsmäklare ganska läge, men det är först nu man bevisat det vetenskapligt.

Med Guld Sol Byggen AB kan du helt kostnadsfritt testa om ditt tak lämpar sig för solceller, se vad det skulle kosta och hur snabbt investeringen skulle återbetala sig (värdeökningen är ej medräknad i den kalkylen).

Vanliga funderingar kring solceller i Sverige

Under de senaste åren har antalet installerade solcellsanläggningar ökat med över 50% per år. Men många funderar fortfarande på om det är ekonomiskt försvarbart med solceller i Sverige. Nedan har vi svarat på några av de vanligaste funderingarna.

Finns det tillräckligt med sol i Sverige?
Det skiljer sig en del mellan södra och norra Sverige, men i stora drag har vi väldigt goda förutsättningar för solceller.

I Sverige har vi alltså ungefär lika mycket soltimmar som man har i Tyskland, men Tyskland har ungefär 50 gånger fler installerade solpaneler per capita. Vi bor med andra ord i ett tillräckligt soligt land för solceller, även om det inte alltid känns så.

Är solceller ekonomiskt försvarbart?
Nu när vi vet att solen är tillräcklig i Sverige, kan vi beräkna hur lönsamt det kan vara med solceller. Genom att dividera investeringskostnaden för solcellerna med summan av elen som produceras under 30 år (Solcellernas livstid är ca 30-40 år) får vi kostnaden per kWh för elen som solcellerna producerar. Hur lönsamt solceller kan vara beror helt på ditt tak. Ideala förhållanden är ett ca 35 graders södervänt tak utan någon skugga. Även om du inte har de allra mest ideala förhållandena, så kan solceller givetvis vara något för dig. Vanligtvis kan du räkna hem investeringskostnaden på ca 10 år, därefter producerar du gratis grön el i 20 till 30 år.

På Guld Sol Byggen AB räknar vår algoritm automatiskt ut hur mycket el just ditt tak kommer att kunna producera under 30 år. Utifrån detta kan vi beräkna återbetalningstiden på din investering i solpaneler. Kungliga Tekniska Högskolan producerat en film angående hur man kan tänka kring ekonomin av solceller.

Behöver jag inte batterier till mina solceller?
När solcellerna producerar mer el än vad som för tillfället används i byggnaden, matas elen in på det allmänna elnätet. Denna el kan säljas till ett elbolag till ett överenskommet pris. Vi på Guld Sol Byggen AB erbjuder dig 1 kr per kWh för denna el. Utöver detta ger överskottselen också rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh. Läs mer om skattereduktionen på www.skatteverket.se

Det betyder att vårt elnät fungerar som ditt batteri. Värdet av den el som matas in på elnätet blir ungefär samma som kostnad som för köpt el, således spelar det ingen större roll om du använder din solel eller säljer tillbaka det till nätet.

Hör gärna av dig till oss om du har ytterligare funderingar.

Soliga hälsningar från oss på GuldSol Byggen AB