Så Fungerar Solceller

Så funkar en solcellsanläggning

En solcell omvandlar energin i solljuset till elektrisk energi. Det sker helt av sig självt och utan någon form av påverkan från annat än ljuset som skiner på solcellerna.

Redan 1922 fick Albert Einstein nobelpriset för att han förklarade hur el bildas i fotoceller. Idag tillverkas solceller av nya och effektiva material, har mångdubblat sin prestation och blivit så billiga att en vanlig familj har råd.

Omvandlar solljus till el

Solcellerna absorberar solljuset och omvandlar det till en elektrisk laddning. Laddningen kan vi använda tack vare solcellernas två metalliska ledare. De fungerar som en positiv och negativ pol, precis som ett batteri.

Seriekopplade solceller ökar spänningen

I en solpanel har många solceller seriekopplats för att öka den elektriska spänningen. Solcellerna skyddas från luft och fukt genom en yta av glas. En aluminiumram underlättar hanteringen. Det ger hållbara solceller och tåliga paneler.

Soligt och klart väder är bäst

Solcellerna ger bäst effekt när solljuset är starkt och vädret är klart. Bäst är när solen står högt på himlen och när dygnet har många soltimmar – som det är mitt på dagen en vacker sommardag.

Så mäter vi effekten

Elektrisk effekt mäts oftast i watt (W), medan effekten för solceller mäts i watt peak (Wp). Wp beskriver solcellernas prestation i ett givet läge, och används för att kunna jämföra olika solpaneler. Solcellernas faktiska effekt varierar, eftersom solljuset också gör det.

Solcellsanläggningens fem viktiga delar

En solcellsanläggning är uppbyggd av fem delar:

 • Fästanordningar för att säkra solpanelerna till taket
 • Solpaneler
 • Elkablar för att koppla ihop solpanelerna
 • växelriktare
 • Elektrisk tillkoppling till elcentralen.

Anpassar efter ditt tak

Vi anpassar fästanordningarna efter taket. Om du har stentak använder vi krokar som vi skruvar fast i infästningen under stenen. Oavsett underlag blir taket lika tätt som det var innan.

Kopplar solcellerna till en växelriktare

Vi kopplar ihop solcellerna med kablar och seriekopplar solpanelerna. Sedan drar vi kablar från panelerna ned från taket och in till växelriktaren i huset.

Växelriktaren omvandlar likström från solpanelerna till växelström – den ström vi använder i våra eluttag. Växelriktarens inställningar ser till att elnätsföretagens krav på till exempel spänningskvalitet och inmatningseffekt uppfylls.

När man planerar en solcellsanläggning är det viktigt att se till att växelriktaren passar till och är väl dimensionerad i förhållande till solpanelerna. Ofta ser man till exempel att växelriktarens växelströmseffekt är något lägre än växelriktarens nominella likströmseffekt. Detta betyder inte att anläggningen levererar mindre energi, oftast är det snarare tvärt om. Genom att jämna ut förhållandet mellan likströms- och växelströmseffekten kan vi optimera energivinsten från solcellsanläggningen under hela året.

Från växelriktaren till husets elcentral

Från växelriktaren dras en vanlig elledning in till elcentralen, där växelriktaren får sin egen krets med sin egen säkring. Därefter är det fritt fram att slå på anläggningen och njuta av egenproducerad el av hög kvalitet!

Sverige har fler soltimmar än stora delar av Tyskland. Goda förutsättningar för solceller med andra ord. Du gör en insats för miljön samtidigt som du kan spara tusenlappar.

Solceller behöver bara solljus för att fungera. Vi monterar solcellerna på taket och kopplar dem direkt till husets elcentral. Sedan producerar du din egen el varje gång solen skiner.

Kapa elräkningen med en fjärdedel

Ett hustak i Stockholm producerar ungefär 5000 kwh per år. Det betyder att ett vanligt hushåll kan kapa elräkningen med en fjärdedel.

Elen från solcellerna går in i elcentralen på en egen krets och blandar sig inte med den el du annars får in från elnätet. Själv märker du ingen skillnad när du har två elkällor, förutom när elräkningen kommer. Då ser du att förbrukningen gått ner. På sommaren kan du till och med få tillbaka pengar om du säljer elöverskottet.

Välj ett solbelyst tak

Ju mer sol du får på ditt tak, desto mer el kan solcellerna producera. Bäst utdelning ger klart väder och ett tak i söderläge. Även takets lutning påverkar. Undvik skugga från andra hus, träd eller berg.

Du kan själv ta reda på hur mycket el du kan få ut av ditt tak. Lägg in din adress på otovo.se, så ger vi dig en uppskattning om vad solceller kan ge dig. Vi monterar solceller på de flesta tak, utom på torv och skiffer.

Solcellerna påverkar inte takets täthet.

Gör världen lite grönare

Solceller är den enda energikällan till ditt hem med noll utsläpp. Om du har elbil kan du köra på egenproducerad el. En vanlig solcellsanläggning kan ge tillräckligt med el för att köra 20000 kilometer per år.

Energin från solcellerna gör att Sverige kan exportera mer miljövänlig energi. På så sätt gör vi världen lite grönare

Tjäna tusenlappar

En vanlig anläggning kostar 50000-150000 kronor inklusive montering och elektriker. Genom Energimyndighetens statliga solcellsbidrag kan du få tillbaka 30 procent av kostnaden. Ta reda på exakt hur mycket stöd du kan få på otovo.se.

Med solceller på taket sparar du pengar på elräkningen varje år under 30 år eller mer. När du producerar din egen el blir höjda elpriser, torra vintrar eller mer näthyra mindre viktigt. Dessutom ökar värdet på ditt hem, enligt många mäklare.

Hur övertalar jag familjen?

Det räcker inte med en entusiastisk solfarmare i familjen. Här är våra bästa argument när du ska få med dig resten:

 • Vår elbil kommer köra på miljövänlig solel – inte importerad kolkraft från Tyskland.
   
 • Vi gör vår egen el – vi blir kraftverkschefer.
   
 • När solen skiner tjänar vi pengar.
   
 • Vi påverkas inte av ökande elpriser.
   
 • Det tar bara 1-2 dagar att montera – och det är andra som gör jobbet åt oss.
   
 • Sverige har mer sol än stora delar av Tyskland. Och där har de redan 160 miljoner solcellsanläggningar.