Jämför Elpriser

Jämför Elpriser: Jämförelse av Priser på Elavtal & Elbolag (2023)

I denna artikel jämför Hemsol elpriser och elavtal från rikstäckande elbolag. Elpriser jämförs baserat på påslag medan elavtal jämförs baserat på bland annat på pris, uppsägningstid och rabatter. I artikeln finns även en jämförelse av olika elbolag.

Observera att artikeln kan innehålla annonslänkar för Elskling, Skellefteå Kraft, Telge Energi, Göta Energi och Fortum.

Jämför elpriser från topp 10 elbolag

I Tabell 1 har Hemsol samlat en jämförelse av elpriser från tio olika elbolag.

Elbolag Jämförelsepris per kWh inkl. moms (öre)* Elavtal Fast påslag/kWh inkl. moms (öre) Rörligt påslag/kWh inkl. moms (öre) Teckna avtal

Tibber 177,8 Rörligt timspot 0,00 5,98 Se pris
E.ON 180,8 Rörligt timspot 5,00 4,03 Se pris
Cheap Energy 181,7 Rörligt timspot 0,00 9,88 Se pris
Greenely 182,0 Rörligt timspot 0,00 10,15 Se pris
Mölndal Energi 185,1 Rörligt månadsspot 0,00 13,30 Se pris
Göta Energi 190,9 Rörligt månadsspot 1,25 17,84 Se pris
GodEl 192,7 Rörligt månadsspot 3,13 11,03 Se pris
Skellefteå Kraft 193,6 Rörligt månadsspot 7,50 14,26 Se pris
Göteborg Energi 194,6 Rörligt månadsspot 8,63 14,13 Se pris
Telge Energi 195,2 Rörligt månadsspot 3,00 20,34 Se pris

Tabell 1. Jämförelse av elpriser från tio svenska elbolag.

*Jämförelsepris innefattar medelspotpris för 2022 (171,81 öre inklusive moms) samt både fast och rörligt elpris-påslag.

För att jämföra elpriser har Hemsol beaktat fasta och rörliga påslag på el. Tabell 1 är ordnad efter jämförelsepriset på el per kWh.

Förklaring av kolumner i Tabell 1▾

Jämför elavtal från topp 10 elbolag

I Tabell 2 har Hemsol lagt ihop en jämförelse av olika elavtal från tio svenska elbolag.

Elbolag Typ av elavtal Totalt påslag per kWh inkl. moms (öre)* Månadsavgift (kronor) Uppsägningstid (månader) Märkning av el Rabatter Teckna avtal

Tibber Rörligt timspot 6,0 39 0,5 Förnybar el – Se pris
E.ON Rörligt timspot 9,0 55 1 Förnybar el Elskling: 1 000 kr startrabatt Se pris
Greenely Rörligt timspot 17,7 69 0,5 Bra Miljöval Elskling: 1 år utan månadsavgift. Rabatt 12,28 öre/kWh i 1 år. Se pris
Mölndal Energi Rörligt månadsspot 13,3 49 1 Förnybar el – Se pris
Göta Energi Rörligt månadsspot 19,1 49 3 – – Se pris
GodEl Rörligt månadsspot 20,9 25 1 Bra Miljöval – Se pris
Skellefteå Kraft Rörligt månadsspot 21,8 45 1 Miljöavtal 6 månader utan månadsavgift. Rabatt 6 öre/kWh i 6 mån. Se pris
Göteborg Energi Rörligt månadsspot 22,8 45 1 Fossilfri – Se pris
Telge Energi Rörligt månadsspot 25,3 49 1 Bra Miljöval 1 år utan månadsavgift Se pris
Fortum Rörligt månadsspot 26,5 39 2 Fossilfri 1 år utan månadsavgift Se pris

Tabell 2. Jämförelse av elavtal hos tio svenska elbolag.

*Innefattar både rörligt prispåslag (medelvärde för 2022) och fast prispåslag.

I Tabell 2 har vi beaktat fem faktorer som påverkar kvaliteten på ett elavtal. Jämförelsetabellen för elavtal i Tabell 2 har ingen rangordning utan kan användas för att jämföra de olika faktorerna mot varandra för olika elavtal.

Förklaring av kolumner i Tabell 2▾

Jämförelse av topp 10 elbolagen i Sverige

Elbolag Kundtjänst Betalsätt Kundnöjdhet Schysst elhandel? App Teckna avtal
GodEl Telefon, Mail, Chatt Autogiro, E-faktura, Epost-faktura, Pappersfaktura, Kivra 3.8 Ja Ja Se pris
Skellefteå Kraft Telefon, Chatt, Facebook chatt, Mail, Kundforum Autogiro, E-faktura, Epost-faktura, Bankgiro, Kivra, Pappersfaktura, Faktura via SMS 3.5 Ja Ja Se pris
Greenely Chatt, Mail Autogiro, E-faktura, Pappersfaktura, App 3.4 Nej Ja Se pris
Tibber Mail, Chatt, App Autogiro, E-faktura 3.4 Nej Ja Se pris
Cheap Energy Telefon, Mail, Chatt Autogiro, E-faktura, Epost-faktura 3.3 Nej Nej Se pris
Mölndal Energi Telefon, Chatt, Mail Autogiro, E-faktura, Epost-faktura, Pappersfaktura 3.3 Ja Ja Se pris
Göteborg Energi Telefon, Chatt, Mail Autogiro, E-faktura, Epost-faktura, Kivra, Pappersfaktura 3 Ja Ja Se pris
Telge Energi Telefon, Mail Autogiro, E-faktura, Epost-faktura, Pappersfaktura, Swish 2.9 Ja Nej Se pris
Göta Energi Telefon, Chatt, Meddelande online Autogiro, E-faktura, Epost-faktura, Kivra 2.9 Ja Nej Se pris
Vattenfall Telefon, Facebook Chatt Autogiro, E-faktura, Kivra 2.6 Ja Nej Se pris

Tabell 3. Jämförelse av topp tio elbolagen i Sverige.

*Innefattar både rörligt prispåslag (medelvärde för 2022) och fast prispåslag.

För att jämföra elbolag i Tabell 3 har vi fokuserat främst på kundnöjdhet. Utöver det har även tilläggstjänster som app och betalsätt beaktats. Tabell 3 kan användas för att jämföra rikstäckande elbolag baserat på de faktorer som värderas högst hos dig som kund.

Förklaring av kolumner i Tabell 3▾

Guide för att jämföra elpriser, elbolag och elavtal

I vår guide för att jämföra elavtal ingår allt som är viktigt att veta vid jämförelse av elavtal. Vi går främst igenom vad som bör beaktas när man jämför elavtal, elpriser och elbolag till villa och lägenhet.

Vad är ett elbolag?

Ett elbolag, även kallat elhandelsbolag, är ett företag som säljer el till konsumenter. Elbolag köper in och säljer vidare el till de kunder som har avtalat om att köpa el från dem. Ett elhandelsbolag producerar nödvändigtvis inte el själva. I många fall handlar och förmedlar de endast el.

Kan jag jämföra elbolag?

Ja, det är möjligt att jämföra och fritt välja vilket elbolag el köps från. Elhandelsmarknaden i Sverige är en fri och konkurrensutsatt marknad. Konsumenter kan därmed fritt välja vilket elhandelsbolag de köper el från.

Vad är ett elnätsbolag?

Ett elnätsbolag är det bolag som äger det lokala elnät som går fram till en fastighet. Elnätsbolag tar ut en avgift för överföringen av el till en fastighet. I regel faktureras en fast månadsavgift samt en avgift per överförd kWh. Utöver det kan vissa elnätsföretag debitera enligt effekttariffer.

Effekttariffer är avgifter som elnätsföretag tar ut baserat på effektuttag. Den högsta effekten en fastighet uppnått i uttag vid en viss tid under en månad ligger i regel som grund för avgiften. Priset ligger i normala fall på 30–100 kronor per kW.

Kan jag jämföra elnätsbolag?

Nej, det är inte möjligt att jämföra och byta elnätsbolag. Det elnätsbolag som äger elnätet (infrastrukturen) som går fram till en fastighet är det elnätsföretag som används. Eftersom att den svenska elnätsmarknaden inte är konkurrensutsatt regleras marknadens avgifter av ellagen (4).

Vad är ett elavtal?

Ett elavtal (elhandelsavtal, elabonnemang) är ett avtal en kund ingår med ett elhandelsbolag om att köpa el. I ett elavtal avtalas bland annat om prispåslag på el, årsavgift och uppsägningstid. Syftet med ett elavtal är att fastställa kundens och elbolagets rättigheter samt skyldigheter.

Kan jag jämföra elavtal?

Ja, det är möjligt att jämföra elavtal. I och med att ett elavtal fastställer priset på el är det viktigt att jämföra elavtal för att hitta det bästa avtalet. Eftersom elbolag i normala fall erbjuder flera elavtal är det rekommenderat att i först jämföra elbolag för att sen jämföra elavtal.

Se även:

 • Bästa elavtalet
 • Billigaste elavtalet
 • Bäst elavtal för solceller

Hur fungerar elpriser i Sverige?

Det svenska marknadspriset för el sätts på den nordiska elbörsen Nordpool. Marknadspriset för el kallas spotpris, och anges som pris per kWh (ofta öre/kWh). Priset anges antingen som månadsmedelpris eller pris per timme. Spotpriset kombinerat med ett elbolags prispåslag bildar slutpriset till kund.

Beroende på elbolag läggs olika påslag till på spotpriset innan försäljning till kund. En genomgång av olika påslag och avgifter som elbolag kan lägga till hittas under rubriken Faktorer att beakta vid jämförelse av elpriser.

Varför är det viktigt att jämföra elavtal?

Det är viktigt att jämföra elavtal för att hitta det bästa och billigaste elavtalet. Det finns stora prisskillnader mellan elavtal för olika elkunder. Det är därmed möjligt att betydligt minska elkostnaderna för ett hushåll genom att jämföra elavtal från olika elbolag.

Faktorer att beakta vid jämförelse av elbolag

Vid jämförelse av elbolag är det rekommenderat att beakta:

 • Kundnöjdhet: Jämför recensioner och branschundersökningar. Recensioner hittas på till exempel Trustpilot och sociala medier. Svensk Kvalitetsindex gör årligen en branschundersökning över elbolagens kundnöjdhet. När du jämför elavtal kan du även beakta egna erfarenheter.
 • Ursprungsmärkning av el: Den bästa märkningen av elavtal, ur miljösynpunkt, är enligt Hemsol Bra Miljöval. Elavtal med denna märkning förmedlar el som producerats enligt strikta miljökrav (5). Elavtal med märkningen förnybar el förmedlar ursprungsmärkt el från förnybara energikällor. Fossilfria elavtal förmedlar i sin tur ursprungsmärkt el från fossilfria energikällor, till exempel kärnkraft och vindkraft. (6)
 • Kundklagomål: Undvik elbolag på Energimarknadsbyråns Klagomålslista (7). Listan visar de elbolag som haft över 44 klagomål hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå de senaste 12 månaderna.
 • Erbjudanden och rabatter: En nykundsrabatt kan i bästa fall ge förmånliga villkor på elavtal under ett helt år. I normala fall erbjuder nykundsrabatterna 0,5–1 år utan månadskostnad till nya kunder. Utöver det kan en del elbolag erbjuda en elprisrabatt på 4,5–6 öre per kWh som gäller i 0,5–1 år.
 • Prispåslag på såld solel från solceller: Elbolag kräver i regel att ett hushåll köper el för att de ska åta sig att köpa överskottsel från solceller. Det är därmed viktigt att jämföra elbolagens prispåslag på såld solel. Ett elbolag som erbjuder ett högre prispåslag för solel än andra elbolag kan i slutändan innebära lägre elkostnader trots att elpriset på inköpt el är högre än hos andra elbolag.

Faktorer att beakta vid jämförelse av elavtal

Vid jämförelse av elavtal är det speciellt viktigt att jämföra:

 • Typ av elavtal som elbolaget erbjuder.
 • Hur möjligheten till elstyrning påverkar elpriset.
 • Hur storleken på elförbrukningen påverkar elpriset.
 • Erbjudanden för olika elavtal.
 • Tilläggstjänster och kundprogram.

Typ av elavtal

I grunden finns det tre olika typer av elavtal att välja mellan:

 • Fast elavtal: El säljs till ett fast pris bundet under en viss tid.
 • Rörligt elavtal: Elpriset följer marknadspriset per timme eller månad.
 • Mix elavtal: Priset på el sätts 50 % rörligt och 50 % fast.

Hur elavtal med fast elpris jämförs

Ett fast elavtal har ett fast elpris per kWh som är detsamma oavsett om marknadspriset för el förändras. Vid jämförelse av fasta elavtal är det främst priset per kWh som jämförs för att hitta det bästa alternativet. Utöver det är det även viktigt att jämföra bindningstid och villkor för uppsägning.

Ju mer volatila elpriserna är desto högre blir riskpremien (prispåslaget) på elavtal med fasta priser. Enligt SCB har elpriserna varierat ovanligt mycket under 2022 jämfört med tidigare år (8). Det leder i sin tur har lett till att dagens fasta elavtal har relativt höga elpriser.

OBS! Statistisk sett har det, enligt Energimarknadsbyrån, under de 15 senaste åren varit billigare att ha ett elavtal med rörligt pris än att ha elavtal med fast pris (9).

Hur elavtal med rörligt elpris jämförs

Ett rörligt elavtal baseras på månadspriser eller timpriser. Ett elavtal med månadspris debiteras med ett genomsnittspris för månaden per kWh. Ett rörligt avtal med timpris debiteras å andra sidan med marknadspriset satt per timme. Dessa elavtal bör jämföras separat för att få en rättvis bild.

Ett elavtal med rörligt timspotpris har i normala fall ett lägre påslag per kWh än ett elavtal med rörligt månadspris. En kund med timspotpris betalar marknadspris för el per timme och tar därmed på sig risken för variationer i elpris. Det medför i regel ett lägre prispåslag. Elavtal med timpris tenderar däremot att ha högre månadsavgift än elavtal med månadspris.

Hur elavtal med rörligt timpris jämförs

För att jämföra elavtal med timpris är det i första hand viktigt att jämföra månadsavgiften för elavtalen. Månadsavgiften för timprisavtal brukar ligga på 40–100 kronor. Endast ett fåtal elavtal med timpris har ett fast påslag per kWh. Därav blir det mindre viktigt att jämföra elpris-påslagen.

Ett rörligt elavtal med timpris fungerar så att förbrukningen för varje timme debiteras till marknadspriset per timme plus eventuella påslag. Med detta upplägg finns det möjlighet att styra sin elförbrukning till tider när elen är billig och därmed minska elkostnaderna.

Hur elavtal med rörligt månadspris jämförs

För att jämföra rörliga elavtal med månadspris är det i första hand viktigt att jämföra prispåslagen på el per kWh. De flesta elavtal med månadspris har ett fast påslag på 2–7 öre per kWh. I andra hand är det även rekommenderat att jämföra månadsavgifter och kundnöjdhet.

Ett rörligt elavtal med månadspris fungerar så att den totala elförbrukningen för en månad debiteras utifrån ett genomsnittligt marknadspris för månaden. Utöver genomsnittspriset appliceras även fasta och rörliga prispåslag. På så vis finns det inga möjligheter att styra sin förbrukning för att få lägre elkostnader.

Hur elavtal med mixpris jämförs

Ett rörligt elavtal med mixpris baseras i normalfall på 50 % rörligt månadspris och 50 % fast pris. För att jämföra mixprisavtal är det rekommenderat att jämföra både de fasta och rörliga delarna av priset för elavtalen. Det är även viktigt att jämföra villkoren för elavtalens uppsägningstider och fasta avgifter.

OBS! Elavtal med mixpris är ovanliga och erbjuds idag endast av ett fåtal elbolag.

Möjlighet att styra sin elförbrukning påverkar jämförelsen av elavtal

Om en fastighetsägare kan styra sin elförbrukning, till exempel genom att ladda bilen på natten, kan ett rörligt elavtal med timpris vara fördelaktigt. Genom att styra elförbrukningen till timmar när elpriset är lågt (till exempel på natten) är det möjligt att minimera elkostnaden med ett timprisavtal.

En lägenhet eller villa utan möjlighet att styra sin elförbrukning gör sig i regel bättre med ett elavtal med månadspris.

En bostads elförbrukning påverkar jämförelsen av elavtal

Hur hög eller låg årlig elförbrukning en bostad har påverkar jämförelsen av elavtal. En fastighet med låg elförbrukning (till exempel 2 000 kWh/år) bör ha så låg månadsavgift som möjligt. Orsaken är att månadsavgiften blir större andel av totalpriset för ett elavtal ju lägre elförbrukningen är.

En fastighet med hög elförbrukning (till exempel 20 000 kWh/år) kan däremot ha en högre månadsavgift så länge påslaget är lågt. När elförbrukningen för en villa är hög blir månadsavgiften nämligen en mindre andel av den totala kostnaden.

Erbjudande för olika elavtal

Elbolag erbjuder ofta fördelaktiga erbjudanden och rabatter, speciellt för nya kunder. Om det finns planer på att byta elbolag är det bra att jämföra vilka eventuella rabatter olika elbolag erbjuder. Det är till exempel vanligt att elbolag erbjuder ett år utan månadsavgift för nya kunder. Det finns dock även rabatter på elpriser som appliceras per kWh.

OBS! Ett elavtal utan fast avgift är mest intressant om elförbrukningen är låg (cirka 2 000 kWh/år), till exempel för en lägenhet. En fastighet med hög elförbrukning (cirka 20 000 kWh) kan dock tjäna mer på en rabatt som appliceras på elpriset (priset per köpt kWh).

Tilläggstjänster och kundprogram till elavtal

Tilläggstjänster och kundprogram kan jämföras för att få en helhetsbild av olika elavtals värde. En tilläggstjänst kan till exempel vara att elen som köps är märkt med Bra Miljöval. Miljömärkt el kostar vanligtvis extra i form av ett miljöpåslag på 3–5 öre per kWh.

Värdet av olika elbolags kundprogram är i normala fall svåra att jämföra rent ekonomiskt. Det beror på att kundprogram i regel är kopplade till hushållets elförbrukning eller utmaningar en kund genomför. Till exempel erbjuder Fortum timmar med gratis el till de kunder som genomför hållbarhetsutmaningar.

Även om kundprogram är svåra att jämföra kan det vara bra att beakta vid val av elbolag. Ett elbolags kundprogram kan till exempel bli den avgörande faktorn om två elavtal som jämförs i övrigt anses vara likvärdiga.

Faktorer att beakta vid jämförelse av elpriser

I Tabell 4 har vi lagt ihop alla de delar som ett elpris består av samt om de bör jämföras elbolag emellan.

Tabell 4. Genomgång av vilka delar av elpriset som går att jämföra.

Faktor Förklaring Går att jämföra?
Påslag Fast prispåslag per kWh Ja
Miljöpåslag Fast prispåslag per kWh Ja
Månadsavgift Fast avgift per månad för elavtalet Ja
Inköpspåslag Rörligt prispåslag per kWh som täcker ett elbolags inköpskostnader Delvis*
Elcertifikat Rörligt prispåslag per kWh som täcker kostnaden för elcertifikat Delvis*
Spotpris Rörligt marknadspris för el Nej
Moms 25 procent moms på el Nej

*Svårt att jämföra eftersom det varierar från månad till månad, historisk data kan dock ge ett jämförbart värde. Dessa påslag varierar beroende på elbolagets inköpspriser på el samt kostnader för elcertifikat.

Så tecknas ett elavtal

För att teckna ett elavtal ska du följa stegen:

 1. Jämför elavtal och välj det som passar bäst.
 2. Gå till det valda elbolagets hemsida.
 3. Läs igenom elbolagets elavtal.
 4. Fyll i formuläret med kontaktinformation.
 5. Välj om elbolaget får hantera bytet av elavtal.
 6. Signera elavtalet (i regel med BankID).

OBS! Det nya elavtalet träder i regel i kraft efter 0,5–1 månad. Hur lång tid det tar för det nya elavtalet att träda i kraft beror på hur lång uppsägningstid det befintliga elavtalet har. Tecknar du ett nytt elavtal vid flytt till en ny bostad som saknar ett befintligt elavtal träder det nya elavtalet i kraft omedelbart.

Tips att tänka på vid byte av elavtal

Några tips att tänka på vid byte av elavtal är:

 • Samma person måste stå på både elnätsavtal och elhandelsavtal. Enligt ellagen måste samma person som står på elnätsavtalet även stå på elhandelsavtalet. (10)
 • Ha en gammal faktura till hands när ett nytt elavtal tecknas. På så sätt finns nödvändig information du behöver ange, som anläggnings-id, nära till hands.
 • Uppsägningstid på nuvarande elavtal påverkar starten på nytt elavtal. I regel tar det inte längre än 14 dagar att byta elavtal. Om ditt nuvarande elavtal har en längre uppsägningstid bestäms datumet för bytet av uppsägningstiden.
 • Det nya elhandelsbolaget kan hantera bytet av elavtal. Det nya elbolaget kan, med tillåtelse från kunden, hantera bytet av elavtalet. Det innebär mindre jobb för kunden.
 • Efter byte kan elbolag och elnätsföretag fakturera skilt. Vid byte från ett elbolag som samarbetar med elnätsföretaget i området till ett annat fås två skilda fakturor. Elnätskostnader kommer på en faktura och elkostnader på en skild faktura.

Vanliga frågor

Vilka elbolag har vi jämfört och varför?

VI har i sin jämförelse av elavtal inkluderat de största rikstäckande elbolagen. Utöver det har Vi exkluderat de elbolag som finns med på Energimarknadsbyråns Klagomålslista. Utifrån jämförelsen har vi valt ut de 10 elbolagen med bäst elavtal och högst kundnöjdhet.

OBS! Det finns fler elavtal och elbolag med i den totala jämförelsen Hemsol genomfört, även om endast topp 10 finns med i jämförelsetabellerna ovan. Vi gör sitt bästa för att hålla tabellen uppdaterad med rabatter och priser, men vi reserverar oss för eventuella prisförändringar.

Hur fungerar elavtal?

Ett elavtal fungerar som en garanti för att ett elbolag ska leverera el till en kund under villkor att kunden betalar för levererad el. I ett elavtal avtalas om bland annat elpris, avgifter, bindningstid, uppsägningstid och eventuella rabatter.

Vad är skillnaden mellan elhandelsavtal och elnätsavtal?

Skillnaden mellan ett elhandelsavtal och ett elnätsavtal är att avtal för elhandel gäller för försäljning av el medan avtal för elnät gäller för överföring av el. Det är fritt att som konsument välja elbolag, medan elnätsföretag bestäms baserat på vem som äger elnätet som går fram till fastigheten.

Måste jag teckna ett elavtal?

Nej, en fastighetsägare måste inte aktivt teckna ett elavtal. En fastighet måste dock ha ett elhandelsavtal enligt ellagen. Orsaken är att elnätsföretag är skyldiga att leverera el till fastigheter med en elanslutning (11). Om ett elavtal inte tecknas tilldelas automatiskt ett av elnätsföretaget. Ett elhandelsavtal som tilldelats av ett elnätsföretag kallas anvisat elavtal.

vi rekommenderar att aktivt välja vilket elavtal som tecknas till en fastighet, även om det inte är ett måste. Ett avtal med anvisat pris har i normala fall ett högre elpris än marknadspriset enligt Energimarknadsinspektionen (12).

Ska jag välja rörligt eller fast elpris?

Statistiskt sett har det under de senaste 15 åren varit billigare att ha ett rörligt elpris enligt beräkningar från Konsumenternas Energimarknadsbyrå (13). Ett fast elpris är alltså i genomsnitt dyrare än ett rörligt elpris. Fasta elavtal är dock förutsägbara vilket kan vara en trygghet för kunden.

Vilka elbolag ska jag undvika?

vi rekommenderar att undvika elbolag som finns med på Klagomålslistan hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå. Dessa elbolag har flera klagomål från kunder under en lång tid. På listan finns i februari 2023 Stockholms Elbolag, Telinet Energi, Svealands Elbolag, Nordic Green Energy och Förvaltningsel.

Källförteckning:

 1. El märkt med Bra Miljöval. Bra Miljöval 2023. https://www.bramiljoval.se/omraden/elenergi/ (Hämtad 2023-02-13).
 2. Ursprungsmärkning av el. Energimarknadsinspektionen 2020. https://ei.se/bransch/ursprungsmarkning-av-el (Hämtad 2023-02-13).
 3. Eva Rydegran. Krav på certifierade företag. Energiföretagen 2020. https://www.energiforetagen.se/energifakta/schysst-elhandel/krav-pa-certifierade-foretag/ (Hämtad 2023-02-13).
 4. Ellag (1997:857). Klimat- och näringslivsdepartementet RSE 1997. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ellag-1997857_sfs-1997-857 (Hämtad 2023-02-13).
 5. El märkt med Bra Miljöval. Bra Miljöval 2023. https://www.bramiljoval.se/omraden/elenergi/ (Hämtad 2023-02-13).
 6. Ursprungsmärkning av el. Energimarknadsinspektionen 2020. https://ei.se/bransch/ursprungsmarkning-av-el (Hämtad 2023-02-13).
 7. Klagomålsinformation. Konsumenternas Energimarknadsbyrå 2023. https://www.energimarknadsbyran.se/el/dina-avtal-och-kostnader/valja-elavtal/klagomalsinformation/ (Hämtad 2023-02-13).
 8. Sommarens elpriser varierar rejält. Statistiska Centralbyrån 2022. https://www.scb.se/hitta-statistik/redaktionellt/sommarens-elpriser-varierar-rejalt/ (Hämtad 2023-02-13).
 9. Välja fast eller rörligt elpris?. Konsumenternas Energimarknadsbyrå 2022. https://www.energimarknadsbyran.se/el/dina-avtal-och-kostnader/valja-elavtal/jamfora-elpriser/valja-fast-eller-rorligt-elpris/ (Hämtad 2023-02-13).
 10. Ellag (1997:857). Klimat- och näringslivsdepartementet RSE 1997. 8 kap. 4 d §. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ellag-1997857_sfs-1997-857 (Hämtad 2023-02-13).
 11. Ellag (1997:857). Klimat- och näringslivsdepartementet RSE 1997. 8 kap. 8–8 e §. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ellag-1997857_sfs-1997-857 (Hämtad 2023-02-13).
 12. Avtalstyp och elområde. Energimarknadsinspektionen 2023. https://www.ei.se/konsument/el/elavtal/jamfor-elavtal—elpriskollen/avtalstyp-och-elomrade (Hämtad 2023-02-13).
 13. Välja fast eller rörligt elpris?. Konsumenternas Energimarknadsbyrå 2022. https://www.energimarknadsbyran.se/el/dina-avtal-och-kostnader/valja-elavtal/jamfora-elpriser/valja-fast-eller-rorligt-elpris/ (Hämtad 2023-02-13).