Checkwatt Partner

(inom Kort)

Vi är installatörspartner till Checkwatt och kan därför erbjuda deras tjänster för att ansluta ditt batterilager för deltagande på stödtjänstmarknaden hos Svenska Kraftnät.
Vi har lösningen både för dig som redan har ett batteri.
För dig som har befintlig solcellsanläggning utan batteri och för dig som funderar på ny solcellsanläggning.

Tjäna pengar på att stötta elsystemet

Ett batterilager kan användas till mycket. Det kan användas för att sänka elkostnaderna genom att ladda det när elpriserna är låga, för att lagra egen solel eller för att kunna öka effektuttaget utan att behöva uppgradera huvudsäkringen. Med rätt utrustning går det även att klara sig genom strömavbrott på uppåt ett dygn.

Ett batteri som är anslutet till CheckWatts virtuella kraftverk Currently kan dessutom få betalt för att hjälpa till att balansera elnätet. Det virtuella kraftverket länkar samman batterier över hela landet och erbjuder stödtjänster till Svenska kraftnät. I dagsläget är det en mycket lönsam nyttjan av ett batterilager.

Som batteriägare behöver du inte göra någonting själv. CheckWatt övervakar och styr batteriet, prioriterar mellan tjänster och optimerar driften för att maximera lönsamheten för ägaren.

Vad kan man tjäna på att ansluta sig till Currently?

Ett batteri kan användas för att sänka kostnaderna för el och elnät, men bäst lönsamhet fås av att delta på marknaden för stödtjänster. Intäkterna från stödtjänster varierar från dag till dag och kan öka eller minska beroende på hur marknaden utvecklas.

På Checkwatts hemsida så kan man få en uppskattad kalkyl som baserar sig på marknadens priser från 2020 fram tills idag.
Nedan följer några av de vanligaste modellerna vi levererar och vilken ersättning de uppskattas ge.
Ersättningen baseras på den effekt systemet kan leverera till och från nätet.

Sungrow SH10.0RT med tillhörande batteri modell: Batterikapacitet i kWh: Effekt som kan levereras: Uppskattad årsersättning:

Sungrow SBR096 (3 moduler) 9,6 kWh 5,76 kW 19 975 KR*
Sungrow SBR128 (4 moduler) 12,8 kWh 7,68 kW 26 634 KR*
Sungrow SBR160 (5 moduler) 16 kWh 9,6 kW 33 292 KR*

* OM KALKYLEN 

Denna kalkyl baserar sig på marknadens priser från 2020 fram tills idag. Tänk på att marknadspriserna kan svänga, denna kalkyl visar på bra avkastning bakåt i tiden. Hur det går i framtiden kan ingen förutspå, marknadens priser kan gå både uppåt och nedåt.
Kalkylen använder C-tal på 0.5 tillsammans med batterikapaciten (kWh). Anledningen till att vi frågar efter batterikapacitet (kWh) istället för batteriets topp-effekt (kW) är att gemene man oftast har bättre koll på den förstnämnda.

Vad gör ett batterilager för nytta?

Batteriers möjlighet att lagra energi och agera som både konsument och producent öppnar stora möjligheter, speciellt eftersom de även är snabba att reglera och träffsäkra i sin effektleverans. Här är en lista på olika funktioner man kan nyttja batterilager till.

Stödtjänster

För att säkerställa att elnätet alltid är i balans handlar Svenska kraftnät upp olika typer av stödtjänster. Batterier i CheckWatts virtuella kraftverk Currently bidrar exempelvis med att upprätthålla frekvensen vid driftstörningar. I utbyte så betalas det ut en ersättning till alla som är med och hjälper till. Detta är inte bara det mest lönsamma sättet att nyttja ett batterilager, det gör det också möjligt att bygga ut mer billig, förnybar el samtidigt som elsystemet blir mer driftsäkert. Läs mer om hur Currently har hjälpt stabilisera elnätet.

Elprisarbitrage

Elpriserna för varje timme det kommande dygnet offentliggörs alltid en dag i förväg. Det innebär att man kan sänka sina elkostnader genom så kallat arbitrage – att köpa el och ladda batteriet när elen är billig, och använda batteriet som strömkälla när elen är dyr. När det är stora variationer i elpriset blir det lönsamt för batteriägaren samtidigt som det är bra för hela elsystemet då man hjälper till att avlasta elnätet under dess högst belastade timmar.

Flexmarknader

I vissa elområden i Sverige kan batteriet även stötta det lokala elnätet genom lokala “flexmarknader”. Där kan lokala elnätsägare handla lokal energi för att minska risker för överbelastning i sina elnät. I stället för att bygga ut elnätet kan det avlastas genom användning av lokalt tillgängliga batterier. Kompensation för detta betalas från elnätsägaren, som inte behöver investera i nya elledningar.

Kapa effekttoppar

Med ett batterilager kan man kapa de högsta effekttopparna som kan uppstå när tunga laster används. Genom att låta batteriet hjälpa till i dessa situationer kan dessa laster nyttjas utan att det påverkar elanslutningens effektvärde. För de som har effektabonnemang och betalar baserat på det högsta effektuttaget kan dessa då kapas och avgifterna bli reducerade.

Ödrift vid strömavbrott

Beroende på vilken typ av batteri och växelriktare som installeras kan det vara möjligt med så kallad ö-drift, det vill säga att försörja exempelvis en fastighet med el från batteriet vid ett strömavbrott. CheckWatts system ser i så fall till att bibehålla tillräckligt med reservkraft i batteriet samtidigt som det utför andra tjänster.

Ökad egenanvändning av solel

Den som har egna solceller kan använda batteriet för att lagra solel så att den kan användas när solen har gått ner. Det är den vanligaste användningen för system som inte är anslutna till CheckWatts tjänster, men eftersom det är relativt liten skillnad mellan vad man får betalt för den el man säljer och den el man köper är lönsamheten för detta begränsad.

Ökad tillgänglig effekt

Fastighetens huvudsäkring avgör hur mycket effekt som kan tas ut vid ett och samma tillfälle. Om man vill kunna ta ut mer effekt, utan att behöva betala för att uppgradera huvudsäkringen, kan batteriet användas för att förse anläggningen med effekt innanför säkringen när exempelvis elbilen laddas samtidigt som ugnen används.

Ökad tillgänglig effekt

Då man ansluter sitt batteri till CheckWatt så får ägaren av resursen också tillgång till EnergyInBalance som visualiserar användningen av energiresurser och de ekonomiska resultaten av CheckWatts smarta styrning. Läs mer här

Lista på kompatibla batterilager

Här finner ni en lista på de batterilager som redan idag är kompatibla med CheckWatt och Currently. Kom ihåg att denna lista uppdateras kontinuerligt och även om ni inte ser ert batterilager här så är ni välkomna att kontakta oss och diskutera upplägget vidare.

Intresseanmälan

Vill du veta mer och ha en offert på vad det skulle kosta? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi er.
Ni förbinder er inte till något utan kommer endast att bli kontaktade via telefon eller mail med mer information.