Guide Till Stödordningar För Solceller

Grönt Avdrag Klubbat - 2021 Börjar Med Solsken!

2021 börjar med solsken – införandet av det Gröna Avdraget är beslutat av riksdagen och det börjar gälla redan vid nyår! 15 % skattereduktion för solelsinstallationer och 50% för energilager och laddboxar.

Det Gröna Avdraget* är det som tidigare bland annat kallats “SolROT” och det ersätter det tidigare systemet med bidrag och ansökningar.

Hanteringen blir av samma typ som med ROT/RUT – det vill säga att avdraget sker direkt på faktura till kund och det avdragna beloppet betalas direkt från staten till installatören. Vår bedömning är att detta är exakt den enkelhet som vi alla eftersträvat och som kan ge tillbaks förtroendet för att alla faktiskt får det stöd de kalkylerat med.

Avdraget blir på 15 % för solelsinstallation och 50% för energilager och laddpunkter för elbil. Taket sätts på 50.000 kronor i totalt avdrag per person och år och är kopplat till person och inte fastighet vad vi kunnat utröna.
Det Gröna avdraget gäller vid sidan av ROT/RUT men du kan inte använda båda avdragen till samma projekt.

Dags att börja planera för den som vill ha sina solpaneler uppe när aprilsolen börjar lysa!

*Det formella namnet är “lag om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik.” och den ingick i “Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU1” som antogs den 25/11.

https://data.riksdagen.se/fil/D2C8DC75-C61D-4301-B5D0-AB87090236FE

Förslag om grönt avdrag på remiss

Publicerad 18 maj 2020

Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag om att införa ett grönt avdrag för privatpersoner som installerar grön teknik. Stödet föreslås fungera på liknande sätt som rot- och rutavdraget så att köparen får del av skattelättnaden direkt. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

I promemorian föreslås att det införs en skattereduktion för arbets- och materialkostnader vid installation av grön teknik, i form av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. Skattereduktionen utformas med en fakturamodell som liknar den som finns för rut- och rotavdrag så att köparna kan få del av skattelättnaden redan vid köpet. Det innebär bland annat att den enskilde inte längre är beroende av hur mycket medel som finns anslagna för ett visst år för att få en subvention.

Skattereduktionen föreslås vara 15 procent för solceller och 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och beskattningsår. Skattereduktionen omfattar endast privatpersoner och föreslås ersätta de nuvarande stöden till privatpersoner för installation av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon.

Promemorian remitteras för att förslaget ska kunna vara en del av budgetpropositionen 2021. Den nya skattereduktionen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på installationer som utförs och betalas efter den 31 december 2020.

Solcellsstöd 2020 - så funkar det

Publicerad för en månad sedanIntresset för att installera solceller på taket är rekordstort. För privatpersoner som vill minska sina kostnader i samband med att man skaffar en solcellsanläggning finns två alternativ. Det ena är investeringsstöd, även kallat solcellsstöd, det andra är ROT-avdrag.

Intresset för att installera solceller på taket är rekordstort. För privatpersoner som vill minska sina kostnader i samband med att man skaffar en solcellsanläggning finns två alternativ. Det ena är investeringsstöd, även kallat solcellsstöd, det andra är ROT-avdrag. Vår exper Lasse Ejeklint svarar på frågor om solcellsstöd.

Vad är solcellsstöd och hur ansöker jag om det?

Investeringsstödet, eller solcellsstödet, är ett statligt bidrag som täcker upp till 20 procent av kostnaden för installation av solceller. Bidraget är ett engångsbelopp och kan inte kombineras med ROT-avdrag. Du ansöker om solcellsstöd via Boverkets e-tjänst. Det är sedan Länsstyrelsen som handlägger och beslutar om din ansökan. Energimyndigheten har huvudansvaret för solcellsstödet och det är de som fördelar ut medel till länsstyrelserna.

Ansökningsstopp för solcellsstödet den 7 juli 2020

Den 11 juni tog regeringen ett beslut om att stoppa ansökningstiden för solcellsstödet. I samband med detta beslutade man även att förlänga datumet för färdigställande till den 30 juni 2021. Förlängningen är en konsekvens av Covid-19-pandemin som kan innebära att en del installationer inte hinner färdigställas innan årsskiftet, vilket är ett krav för att få solcellsstöd. Ansöker du om solcellsstöd före den 7 juli i år, så har du med andra ord fram till nästa sommar på dig att färdigställa installationen. Läs mer

Tänk på att du inte är garanterad något stöd innan din ansökan har blivit beviljad och samtliga villkor om statligt stöd till solceller är uppfyllda. Det måste också finnas pengar i potten tillgängliga för att Länsstyrelsen ska kunna bevilja din ansökan. Energimyndigheten fördelar ut pengar till Länsstyrelserna ungefär varannan till var tredje månad.

Du kan också överväga alternativet att använda ditt ROT-avdrag. Det är i nuläget enklare, snabbare och säkrare, men ger en mindre ersättning, den brukar ligga på cirka 9 procent av den totala kostnaden.

Om jag inte får stödet 2020, finns det då möjlighet att få det 2021 istället?
Just nu kan du alltså söka pengar till och med den 7 juli 2020. Det finns ett förslag om ett grönt skatteavdrag för privatpersoner som vill investera i grön teknik. Tanken är att det ska ersätta solcellsstödet. 

Hur lång är väntetiden i dagsläget?
Det är många ansökningar i kön och den fylls på hela tiden. I januari 2020 var det totalt 20 000 ansökningar i kön i hela landet. Det finns tyvärr ingen prognos på hur lång väntetiden är.

Tror du att försäljningen av solceller kommer att öka, minska eller ligga kvar på samma nivå?
Den kommer absolut att fortsätta öka eftersom solceller är en klimatsmart och ekonomiskt fördelaktig investering.

Vad är solcellsstöd och hur ansöker jag om det?

Investeringsstödet, eller solcellsstödet, är ett statligt bidrag som täcker upp till 20 procent av kostnaden för installation av solceller. Bidraget är ett engångsbelopp och kan inte kombineras med ROT-avdrag. Du ansöker om solcellsstöd via Boverkets e-tjänst. Det är sedan Länsstyrelsen som handlägger och beslutar om din ansökan. Energimyndigheten har huvudansvaret för solcellsstödet och det är de som fördelar ut medel till länsstyrelserna.

Ansökningsstopp för solcellsstödet den 7 juli 2020

Den 11 juni tog regeringen ett beslut om att stoppa ansökningstiden för solcellsstödet. I samband med detta beslutade man även att förlänga datumet för färdigställande till den 30 juni 2021. Förlängningen är en konsekvens av Covid-19-pandemin som kan innebära att en del installationer inte hinner färdigställas innan årsskiftet, vilket är ett krav för att få solcellsstöd. Ansöker du om solcellsstöd före den 7 juli i år, så har du med andra ord fram till nästa sommar på dig att färdigställa installationen. Läs mer

Tänk på att du inte är garanterad något stöd innan din ansökan har blivit beviljad och samtliga villkor om statligt stöd till solceller är uppfyllda. Det måste också finnas pengar i potten tillgängliga för att Länsstyrelsen ska kunna bevilja din ansökan. Energimyndigheten fördelar ut pengar till Länsstyrelserna ungefär varannan till var tredje månad.

Du kan också överväga alternativet att använda ditt ROT-avdrag. Det är i nuläget enklare, snabbare och säkrare, men ger en mindre ersättning, den brukar ligga på cirka 9 procent av den totala kostnaden.

Om jag inte får stödet 2020, finns det då möjlighet att få det 2021 istället?
Just nu kan du alltså söka pengar till och med den 7 juli 2020. Det finns ett förslag om ett grönt skatteavdrag för privatpersoner som vill investera i grön teknik. Tanken är att det ska ersätta solcellsstödet. 

Hur lång är väntetiden i dagsläget?
Det är många ansökningar i kön och den fylls på hela tiden. I januari 2020 var det totalt 20 000 ansökningar i kön i hela landet. Det finns tyvärr ingen prognos på hur lång väntetiden är.

Tror du att försäljningen av solceller kommer att öka, minska eller ligga kvar på samma nivå?
Den kommer absolut att fortsätta öka eftersom solceller är en klimatsmart och ekonomiskt fördelaktig investering.

Här i Sverige har vi turen att ha goda stödordningar för montering av solceller. Det finns faktiskt så många att det kan vara lite svårt att orientera sig. Det är nästan så att en skulle behöva en guide, säger du? Det tänkte vi med!

Solinvesteringsstöd vs ROT

På investeringssidan av räknestycket finns två ordningar; “Investeringsstöd för solceller” och ROT-avdrag.

Investeringsstödet höjdes till 30% i statens budget för 2018.

Detta är en fantastisk stödordning som inte kan förväntas bli bättre med tiden. När solcellsbranschen i Sverige blir mer etablerad, är det sannolikt att stödet kommer minska eller försvinna.

Du kan ansöka om stöd i förväg eller fram till 6 månader efter monteringen skett. Än så länge finns det pengar i potten för att räcka i lång tid framöver. Men du – vänta inte till sista sekunden!

ROT-avdrag

Om ditt hus är äldre än fem år och du inte har mottagit investeringsstöd, kan du få ROT-avdrag för själva arbetet med monteringen. För solceller används en schablon som säger att arbetet utgör 30% av priset på solceller. På den här biten får du 30% skattereduktion, alltså 9% av den totala investeringen.

Om du har möjlighet är alltså investeringsstöd det solklart bästa alternativet.

Skattereduktion för överskottsel

30% av investeringen är ju väldigt bra, men det finns mer att hämta! En solcellsanläggning av normal storlek kommer alltid producera mer än hushållets förbrukning under vissa perioder – t.ex. mitt på sommaren. Överskottselen skickas ut i elnätet och säljs vidare till din elleverantör. Här kan man hitta goda priser, uppskattningsvis runt 1 krona per kwh. I tillägg till detta får man en skattereduktion på 60 öre per kwh överskottsel!

Hur händer detta i praktiken? Din nätägare rapporterar in din överskottsel till Skatteverket och du hittar det sen i din deklaration. Lätt som en plätt.

Men jag måste väl ändå betala moms på det jag säljer till nätet, säger du kanske? Nej, är svaret. Du kan tjäna upp till 30000 kronor på sal av överskottsel utan att betala mervärdesskatt. Om du inte har en mycket, mycket stor anläggning, kommer du alltså inte behöva betala moms.

Och inte nog med det: Elcert

Du har även rätt att få Elcertifikat för varenda kilowattimme du producerar. Priset på dessa kan variera, men har typiskt brukat ligga på mellan 5 och 15 öre per kwh som producerats. Här pratar vi alltså inte bara om överskottsel, men om hela produktionen. För att få detta måste du ingå avtal med en en mäklare. Prata med oss på Brommas Hantverkare AB så hjälper vi dig att fixa detta när du köper solceller från oss.