Frågor och Svar

Vad händer om man producerar mer solel än vad man gör av med?

ElpriserGuider inför ett solcellsköpSolcellsekonomi

En av de allra vanligaste frågorna som dyker upp inför en solcellssatsning är “Hur mycket borde man installera?”. Om man googlar runt eller pratar med solcellsleverantörer är en av de vanligaste rekommendationerna att inte sätta upp ett för stort solcellssystem, och närmare bestämt ett solcellssystem som inte producerar mer än vad man gör av med i hushållet på ett år.

Men hur illa är det egentligen att producera mer el än vad man gör av med? Här går vi igenom de ekonomiska aspekterna och hur det funkar i praktiken om man ändå har plats på taket och vill producera lite extra el!

Skattereduktionen

Som solcellsägare (med en huvudsäkring på som mest 100 A) har man rätt till skattereduktion på 60 öre per kWh för såld el. Skattereduktionen är den viktigaste förklaringen till att det oftast blir bäst ekonomi i en anläggning där man har lägre solelproduktion än förbrukning.

Ett hushåll som producerar mer än vad det gör av med får bara skattereduktion på såld el motsvarande mängden el som köps in. Dvs om man “överproducerar” blir den andel el som överskrider årsförbrukningen värd 60 öre mindre. Om man bara producerar något över sin elförbrukning så får detta alltså bara en marginell påverkan på ekonomin då man som sagt ändå får skattereduktion för resten av produktionen. (Att sen skattereduktionen inte är tidsbestämd av politikerna och därmed ingen garanti under anläggningens livslängd, är en annan historia.)

Avgifter hos elnätsföretaget

Som mindre producent av solel har man ett flertal rättigheter gentemot sitt elnätsföretag. Ett hushåll med en huvudsäkring om högst 63 A och med en maximal solcellseffekt om 43,5 kilowatt behöver inte betala någon avgift för inmatningen av el. Enligt ellagen gäller det dock bara om man “under ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än man har matat in på systemet“.

Med andra ord: så länge man är nettokonsument har man rätt att mata ut överskottsel kostnadsfritt på elnätet. Om man överproducerar, däremot, är det i dagsläget upp till elnätägaren att avgöra om det ska debiteras med en inmatningsavgift.

I praktiken verkar det dock vara relativt ovanligt med inmatningsabonnemang. I samband med denna text hörde vi av oss till några av Sveriges största nätägare, och av dem var det bara Ellevio som sa att de tar ut en administrativ avgift från de som producerar mer el än vad de använder på ett år.

Elnätsföretag Avgift för inmatning av el
Ellevio Ja, 65 kr per månad
Eon Energidistribution Nej
Göteborg Energi Nät Nej
Vattenfall Eldistribution Nej

Denna sammanställning gäller bara för de med en huvudsäkring på som mest 63 A och solcellsanläggningar på max 43,5 kW, och som har lika stor huvudsäkring för inmatning och utmatning av el. Ellevio tar bara ut en avgift om en kund under två kalenderår har haft en högre solelproduktion än förbrukning. Om man är kund hos Ellevio så flyttas man även automatiskt över till deras effektabonnemang om man producerar mer än vad man gör av med. Huruvida det är fördelaktigt beror på hur och när man använder el. För Västkusten finns t.ex. deras vanliga abonnemang här, och deras effektabonnemang här.

Ibland nämns det att elnätägaren kan ta ut en kostnad för byte av elmätaren om man har en anläggning som producerar mer än vad man gör av med. Detta är dock inte fallet så länge anläggningen får plats på befintlig huvudsäkring. Enligt ellagen, kap 3, paragraf 14, får man inte ta ut en avgift för mätarbyte på anläggningar under 1500 kW (dvs 150 gånger större än ett vanligt villasystem). Om man däremot installerar en solcellsanläggning som inte får plats på nuvarande huvudsäkring kan avgifter och högre abonnemangskostnader tillkomma.

Erbjudanden hos elhandelsbolaget för såld el

Slutligen, beroende på om man producerar mer el än vad man använder på ett år, kan erbjudanden även skilja sig hos de som man säljer den faktiska elen till: elhandelsbolagen.

Utan ambition att göra en heltäckande guide av erbjudanden hos olika elhandelsbolag (det finns en bra bit över 100 i Sverige) ställde vi frågan till två av de bolag som profilerar sig bland solcellsägare för att höra hur de gör i nuläget ifall en kund producerar mer el än vad de gör av med.

Göteborg Energi har ett erbjudande för mikroproducenter av solel där man erbjuder spotpris plus 25 öre per kWh såld el om man erbjuder dem sina ursprungsgarantier. Enligt Victor Söderholm, säljcoach på Göteborg Energi, erbjuder de istället spotpris om man producerar mer el än vad man gör av med på ett år. De har dock överseende för en viss överproduktion (Victor nämner siffran 500 kWh) eftersom solelinstrålning t.ex. kan vara högre ett visst år, eller om man haft en ovanligt låg elförbrukning.

Telge Energi gör däremot ingen skillnad huruvida man håller sig inom sin elförbrukning så länge man är en mikroproducent med under 63 A i huvudsäkring, enligt Stefan Sundelius, produktchef för Telges solelerbjudande. Enligt Stefan erbjuder de oavsett 10 öre plus spotpris om man binder sig i tre år. Utöver detta köper de ursprungsgarantier, där ersättningen varierar (de senaste 18 månaderna har de betalat i snitt 10 öre per kWh).

Både Göteborg Energi och Telge köper utöver detta elcertifikat för överskottet, oavsett om man producerar mer än man gör av med. I dagsläget ligger värdet för dessa på ca 5 öre per kWh.

Slutsats

För hushåll som producerar mer än vad man gör av med på årsbasis kan alltså regler och ersättningar skilja sig på följande sätt:

  • Man får inte skattereduktionen på 60 öre per kWh för överskottsel som överskrider årsförbrukningen.
  • Det kan, men behöver inte, tillkomma avgifter hos elnätbolaget för inmatning av el.
  • Utbudet av fördelaktiga erbjudanden för försäljning av överskottsel är sannolikt lägre.

Om man överväger en större anläggning kan det alltså av ekonomiska skäl vara en bra idé att först kolla vad som gäller med sitt elnätbolag, och sondera terrängen vad gäller erbjudanden för överskottsel. På så sätt har man alla kort på hand.

Hör av dig till oss med dina frågor!
och självklart vid intresse av att boka in ett kostnadsfritt platsbesök.