El-arbeten

Elarbeten i Stockholm

Vi på Guld Sol Byggen AB, samarbetar med alla grossister inom branschen vilket säkerhetsställer säkra och kvalitativa leveranser med korta leveranstider.

Som en behörig elinstallatör med gedigen erfarenhet utför vi olika typer av elarbeten åt såväl större företag som privatpersoner i Mälardalen. Vi analyserar det aktuella behovet och levererar utifrån det kompletta och driftsatta elanläggningar. Vi kan hjälpa till med allt- genom hela utförandet!

Detta gör att vi kan åta oss alla kommande elarbeten, som exempelvis:

 • Nybyggnationer
 • Rotprojekt
 • Elservice
 • Kontorsanpassningar
 • Om dragning av el i lägenheter
 • Stambyten
 • Villor
 • Alla typer av belysningsanläggningar
 • Felsökningar
 • Elbesiktningar

Med mera.

Kontakta Guld Sol Byggen AB när du behöver hjälp med elarbeten i Mälardalen.

Guld Sol Byggen AB utför alla typer av elarbeten, nätverk, värmekablar, svagström och AV-installationer i Mälardalen. Samtliga elarbeten utförs med egen kvalificerad personal där du som kund alltid står i centrum.

Vi är medlemmar i EiO, Elektriska installatörsorganisationen och arbetar med EiO-Q som är branschens verktyg för kvalitet, arbetsmiljö och miljöstyrning. Detta gör att vi ständigt håller oss uppdaterade av de senaste nyheterna, förändringar och den nyaste tekniken inom vårt arbetsområde. På så vis kan vi erbjuda våra kunder både trygghet och moderna anläggningar med god driftsekonomi och driftsäkerhet.

Inom GSB AB finns lång erfarenhet med unik kunskap inom alla typer av entreprenader. Genom vårt nära arbete till kunden råder öppna dialoger gällande problem och lösningar. Med stabil ekonomi och ett välskött företag garanteras precision och hög kvalitet.

Behöver du hjälp med elarbete kan du gärna skicka en offerförförfrågan och rådslå med oss. Vi besvara dina eventuella frågor och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig.

Varmt välkommen till Guld Sol Byggen AB.

  Smarta fastigheter & smarta bostäder

  Vi vill erbjuda din bostadsrättsförening digitala fastighets- och mättjänster, som både höjer boende-komforten och förbättrar driftekonomin men framförallt bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Med våra lösningar kan ni på ett kostnadseffektivt sätt mäta de boendes totala energiförbrukning både i den egna lägenheten och vid nyttjande av gemensamma resurser, och i och med detta rättvist fördela kostnader samt objektivt vidta åtgärder för att minska dessa.

  Vi kan erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltare kostnadseffektiva digitala fastighets- och mättjänster, som både höjer boendekomforten och förbättrar driftekonomin men framförallt bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Med vår leverantörs lösning kan vi ger er ett kostnadseffektivt sätt mäta de boendes totala energiför-brukning både i den egna lägenheten och när man nyttjar gemensamma resurser, och i och med detta rättvist fördela kostnader samt objektivt vidta åtgärder för att minska dessa.

  Home Solutions:

  Home Solutions är Sveriges i särklass största leverantör av individuell mätning och debitering av el, vatten, värme, elbilsladdare och temperatur med bostadsrättsföreningar. Bolaget grundades 2001 av HSB samt Vattenfall, men är sedan 2008 personalägt. Deras produkter finns idag installerade över hela Sverige. Kiruna i norr är den nordligaste- och Lund i Skåne den sydligaste installationen. Home Solutions har i dag ca 50 000 lägenheter uppkopplade i sitt ekosystem och förvaltar digital infrastruktur och hanterar mät och sensordata åt kunder runt hela Sverige.

  Vi är en behörig och komplett elfirma som bildades 2020, oss kan du alltid komma till när du behöver en elektriker i Mälardalen, med gedigen erfarenhet och stor kompetens. Vi samarbetar med alla typer av grossister i branschen och är medlemmar i branschorganisationen Installatörsföretagen, fd EiO vilket innebär att vi ständigt håller oss uppdaterade på nyheter, förändringar och den senaste tekniken inom våra arbetsområden.

  Trygghet

  Många lägenheter lämnas utan tillsyn långa perioder under dagen medan de boende är på jobbet, under denna period finns tre huvudsakliga hot – oönskade inkräktare , vattenläckage och brand. Om en boende kan varnas om att någon av dessa tre händelser pågår, kan åtgärder vidtas för att förhindra eller mildra effekterna, både ekonomiskt och emotionellt.

  Det sensorpaket som vi tillhandahåller kan via vår tjänst varna en utsedd representant och/eller de boende eller både och, när en händelse inne i eller utanför lägenheten upptäcks. Sensorpaketet består av en rökdetektor, inbrottsdetektor, temperatur/CO2-detektor och en vattenläckagedetektor, som när de installerats kommer indikera eventuella händelser enligt överenskomna regler.

  Sensorpaketet säljs direkt till bostadsföreningen/fastighetsägaren, som sedan lägger till denna tjänst till de boendes faktura, och tillhandahåller installation i varje individuell lägenhet genom oss. Sensorpaketet är anslutet via M-Bus, vilket möjliggör statusrapportering för var och en av de sensorer som är installerade i lägenheten, och som övervakas på distans via Home Solutions centrala system. Installationen är enkel för varje lägenhet, eftersom sensorerna aktiveras när de monteras och därefter ansluts automatiskt till systemet. De installerade sensorpaketen kan vidare anslutas till en certifierad larmcentral för en operatörsledd eskaleringsprocess.

  Digitalt ekosystem

  Vår digitaliserade Ekosystem bygger på en standardiserad lösning som inte bara gör det möjligt att mäta och debitera de boendes individuella förbrukning av el, vatten och värme. Ekosystemet kan också användas för att mäta och debitera de boendes utnyttjande av olika gemensamma resurser i fastigheten, exempelvis tvättstuga, uthyrningsrum, bastu eller elbilsladdare och liknande. Ekosystemet kan också länkas samman med standardiserade system för passagekontroll till fastigheten och dess gemensamma utrymmen.  

  Nätverk, Fiber & Bredband

  Vi installerar och bygger nya kompletta fastighetsnätverk baserade på koppar och fiberinstallationer men även utbyggnad av befintliga nätverk är vanligt förekommande. Bredbandslösningar baserat på koppar eller fiber (FTTH, Fiber To The Home) åt bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i Mälardalen är en av våra verksamheter.

  Vi genomför våra nätverkssinstallationer i alla typer av kontorsmiljöer, lägenheter, flerfamiljshus och villor. Installationerna utföres av vår egna personal med lång erfarenhet.

  Idag har systemen en hög prestanda vilket kräver en mycket hög kompetens och noggranna installationer för att högsta kvalité skall erhållas.

  Vi har egna fibersvetsar och erfoderliga testinstrument för uppmätning av koppar och fibernät. Fluke DTX för mätning av alla typer av koppar nätverk. Fluke testinstrument för dB mätning av fibernät samt OTDR instrument för avancerad felsökning och analysering av fibernätverk.

  Exempel på våra arbetsområden:

  Projekterar och installerar alla typer av nätverkssystem och fastighetsnät.

  Vi installerar alla typer av datanät, allt från det mindre kontorsnätet till kraftfulla fiberoptiska nät.

  Blåsfiber installationer med egen utrustning, blåsning av fiberkabel samt microducter.

  Bredbandsinstallationer baserat på koppar eller fiber.

  Guld Sol Byggen AB är en nätverksinstallatör som lämnar 15 års ECS-garanti.