Beteckningar

Vad betyder kW, kWp och märkeffekt för solceller?

Som mikroproducent av el är det många nya begrepp du ska lära dig. På den här sidan går vi igenom definitionerna av några begrepp som ofta förekommer när man pratar om solceller – nämligen kW, kWp och märkeffekt.

Sammanfattning av kW, kWp och märkeffekt

  • kW: Betyder kilowatt och är detsamma som 1 000 watts effekt.
  • kWp: Toppeffekt för solpanel eller solcellsanläggning vid STC.
  • Märkeffekt: Anger solcellers watt-peak, och är detsamma som kWp.

Vad betyder kW?

Kilowatt eller kW betyder 1 000 watt, på samma sätt kilogram betyder 1 000 gram. Watt är enheten för effekt, och definierar hur mycket energi per sekund en elektrisk apparat antingen kan utvinna eller behöver för att fungera. En vanlig glödlampa kräver t.ex. 15 – 60 watts elektrisk energi för att lysa.

När man pratar om styrka eller storlek för solcellsanläggningar menar man i regel dess effekt i watt. Genomsnittseffekten på solcellsanläggningar för villor i Sverige är på ca 9 000 watt. Till exempel ger 30 st solpaneler med 300 W vardera totalt 300 W x 30 = 9 000 W, eller 9 kW.

Anläggningens kW påverkar hur mycket el solceller producerar totalt, Om vi antar att du har en anläggning bestående av 10 stycken 300 W-paneler motsvarar det 10 x 300 W = 3 000 W, alltså 3 kW. Vanliga solceller producerar normalt runt 800–1 100 kWh per installerad kW och år. Systemet på 3 kW bör alltså generera 2 400 – 3 300 kWh per år.

Vad betyder kWp solceller?

Förkortningen kWp står för kilowatt peak medan Wp står för watt peak. Denna enhet används när man mäter toppeffekten för en solcellsanläggning eller solpanel. Toppeffekten mäts under så kallade Standard Test Conditions (STC). I praktiken kan STC inträffa i Sverige under en solig sommardag.

För att räkna ut kWp för en solcellsanläggning multipliceras antalet solpaneler med panelens toppeffekt i watt. Resultatet divideras sedan med 1 000 för att omvandla watt peak till kilowatt peak. 30 solpaneler med en watt peak på 395 W blir därmed tillsammans en anläggning med solceller på 11,85 kWp.

Standard test conditions för solpaneler

Standard Test Conditions (STC) innebär att:

  • Solpanelen är 25 grader varm.
  • Solinstrålningen är 1 000 W per kvadratmeter.
  • Ljuset har “Air Mass 1,5-spektrum”, det spektrum ljus har när det passerat jordens atmosfär 1,5 gånger (siffran är ej 1 eftersom solen sällan står i zenit).

När en solpanel har en effekt på exempelvis 300 W menas egentligen 300 Wp (watt-peak). Majoriteten av tiden en solpanel producerar solel görs det till en lägre effekt än toppeffekten.

Det är dock även möjligt för solpaneler att producera över sin toppeffekt/watt-peak. Exempelvis om solinstrålningen är 1 300 W per kvadratmeter samtidigt som solpanelerna endast är några grader varmare än 25 grader ges bättre förutsättningar än vid STC.

Vad menas med märkeffekt?

Med märkeffekt menas toppeffekten på en solpanel. Märkeffekt är alltså samma sak som watt-peak, och den effekt som står angiven för en solpanel är således dess märkeffekt. För en solcellsanläggning på 10 000 watt säger man alltså att märkeffekten är 10 kW, eller att “den är på 10 kWp” (kilowatt-peak).

Vilken märkeffekt (kWp) får min anläggning med solceller?

Antalet kWp som ditt solcellssystem kan uppnå beror på flera faktorer. Framförallt är det beroende av:

  • Antalet solpaneler
  • Solpanelernas styrka och effekt per kvm
  • Solpanelernas vinkel och riktning

Antalet solpaneler

Ju fler solpaneler du har på taket desto högre blir den totala effekten, eftersom solpanelerna seriekopplas (och dess effekt adderas). Vill du veta mer om vilket antal solpaneler som är optimalt för dig kan du läsa vår artikel om hur mycket solpaneler man behöver.

Solpanelernas styrka och effekt

Solpaneler har olika hög effekt, och ligger idag runt 280 – 400 W. Vid villainstallationer erbjuds vanligtvis en solpanel på runt 380 W. Med högeffektiva solpaneler ger solcellen mer effekt per kvm fast till ett högre pris per effektenhet.