Batteri

LAGRA SOLENER GI MED BATTERIER

Med ett batteri kan ni lagra den solenergi som era solceller producerar och använda den när solen inte skiner.
På detta sätt tar ni tillvara på mer av er egenproducerade el och blir mindre beroende av elbolagen.

Varför lagra din egen el?

Genom att använda mer av den el era solceller producerar behöver ni inte köpa in lika mycket ström från elnätet. Detta både minskar kostnaderna från och ger er mindre beroende av elföretagen. Under vintern och vid andra tillfällen när era solceller har lägre produktion kan el köpas in för att ladda batteriet vid de tidpunkter då elkostnaden är som lägst. Denna el sparas då och kan sedan användas när priserna åter stiger vilket ytterligare minskar era kostnader. Ur samhällsperspektiv är batterierna även nyttiga då de sänker kostnaderna för utbyggnad och underhåll av landets elnät.

Använd solenergi både dag och natt

Med batterier från Guld Sol Byggen AB kan ni använda er av egenproducerad solenergi dygnet runt. Den integrerade elektroniken följer energiflödena under dagen och när solcellsanläggningen producerar ett överskott lagras detta för senare användning.

Köp billig energi och spara till senare

Med batterier från Guld Sol Byggen AB kan ni köpa in ström från elnätet vid de tillfällen då priserna är som lägst och spara denna för användning när kostnaderna åter stigit. Batterier från oss är därför ett smart val för varrje hushåll.

Intresserad av batterier?

Intresserad av batterier, vill du se hur mycket du kan spara, eller har du en annan fråga? Maila oss så svara vi på dina frågor och funderingar:

Location

Guld Sol Byggen AB

Torggatan 18

17154 SOLNA

Phone / Fax

08- 52 32 38 00

E-mail

info@guldsolbyggen.se